Członkostwo

Członkostwo FNP znaczy:

 • jesteś mile widziany na terenach naturystycznych w Polsce i zagranicą,
 • dajesz wsparcie FNP utrzymania i rozwoju publicznej rekreacji naturystów
 • możesz uzyskać specjalny rabat dla członków FNP/INF w Polsce i zagranicą

Warunki członkostwa FNP:

 1. Aby zostać członkiem należy wypełnić poniższy formularz.
 2. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem wspierającym.

  Jeżeli wnioskodawca nie ma 18 lat formularz musi być podpisany przez opiekuna prawnego.

   

 3. Wpłacenie składki na rok 2024:
 • jedna osoba dorosła – 45 zł
 • dzieci – 10 zł

  20 zł wpisowe dla nowych członków dorosłych oraz

  10 zł wpisowe w wypadku odnowienia członkostwa po przerwie.

   

   

  Konto bankowe:
  Bank Pekao S.A.
  nr. 52 1240 6449 1­1110010 2350 0­076

   

   

 1. Członkostwo FNP trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
 2. Po wpłaceniu składki każdy otrzyma od FNP/INF kartę członkostwa, która jest osobistą kartą. Z tą kartą będziecie mile widziani na terenach naturystycznych w Polsce i zagranicą.
 3. Każda osoba otrzymuje jedną kartę na rok.
 4. Po podpisaniu formularza deklarujesz zgodę na warunki członkostwa FNP.
 5. Dane z formularza będą wpisane w plik adresowy FNP. Podane dane będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych personalnych.
 6. Rezygnację z członkostwa z FNP należy wysłać e-mailem przed 15 listopada roku poprzedzającego. Bez rezygnacji członkostwo w FNP automatycznie jest przedłużone.
 7. Zarząd FNP może nie udzielić lub zerwać członkostwo bez podania przyczyny.
 8. Członkostwo jest dostępne dla Polaków oraz cudzoziemców mieszkających w Polsce.

» FORMULARZ ZGŁOSZENIA