Info

Liczba zarejestrowanych członków

Rok   Męskie Żeńskie razem
2009 Dorosłe 34 26 60
  Dzieci 4 5 9
    38 31 69
         
2010 Dorosłe 62 54 116
  Dzieci 5 7 12
    67 61 128
         
2011 Dorosłe 70 44 114
  Dzieci 7 6 13
    77 50 127
         
2012 Dorosłe 68 38 106
  Dzieci 6 2 8
    74 40 114
         
2013 Dorosłe 73 40 113
  Dzieci 5 4 9
    78 44 122
         
2014 Dorosłe 88 49 137
  Dzieci 5 3 8
    93 52 145
         
2015 Dorosłe 83 41 124
  Dzieci 4 2 6
    87 43 130
         
2016 Dorosłe 84 45 129
  Dzieci 3 2 5
    87 47 134
         
2017 Dorosłe 83 43 126
  Dzieci 7 1 8
    90 44 134