Info

Liczba zarejestrowanych członków

Rok   Męskie Żeńskie razem
2010 Dorosłe 62 54 116
  Dzieci   5   7  12
    67 61 128
         
2011 Dorosłe 70 44 114
  Dzieci   7   6   13
    77 50 127
         
2012 Dorosłe 68 38 106
  Dzieci   6   2     8
    74 40 114
         
2013 Dorosłe 73 40 113
  Dzieci  5  4     9
    78 44 122
         
2014 Dorosłe 88 49 137
  Dzieci   5   3    8
    93 52 145
         
2015 Dorosłe 83 41 124
  Dzieci   4   2     6
    87 43 130
         
2016 Dorosłe 84 45 129
  Dzieci   3   2     5
    87 47 134
         
2017 Dorosłe 83 43 126
  Dzieci   7   1     8
    90 44 134
         
2018 Dorosłe 84 36 120
  Dzieci   2   2    4
    86 38 124
         
2019 Dorosłe 84 38 122
  Dzieci  2  2   4
        126