Info

Liczba zarejestrowanych członków

Rok   Męskie Żeńskie razem
         
2022 Dorosłe 57 27  84
  Dzieci  1  1   2
        86